در تمامی تصاویر زیر جراحی توسط آقای دکتر فرشید بسطامی، متخصص جراحی فک و صورت و عضو هیات علمی دانشگاه، انجام شده است.