باندینگ دندان چیست و چه فایده ای برای دندان ها دارد؟

باندینگ دندان چیست و چه فایده ای برای دندان ها دارد؟

در دندانپزشکی علم بسیار پیشرفت کرده است و می توان به راحتی دندان های ترک خورده و خراب را ترمیم کرد. باندینگ دندان یکی از راه های درمانی در دندانپزشکی است که جنبه زیبایی نیز دارد و همانند کامپوزیت می باشد و موجب یکدست شدن دندان ها خواهد شد. در این مقاله به تعریف باندینگ […]