کاشت دندان بدون جراحی

کاشت دندان بدون انجام جراحی

طبق مشاهداتی که انجام شده مشخص گردیده هر نفر حداقل یک دندان خراب و پوسیده داشته که به مرور باعث از دست رفتن دندان گردیده. گزینه های بسیاری به منظور ترمیم دندان از دست رفته وجود دارد. بعضی از افراد در این فکر هستند از بریج دندانی برای جایگزین نمودن دندان از دست رفته خود […]