پوسیدگی دندان در کودکان چرا رخ می دهد؟ پیشگیری و درمان

پوسیدگی دندان در کودکان

بهداشت دهان و دندان برای داشتن سلامت دندان ها و همچنین سلامت کلی بدن ما ضروری می باشد. بهترین زمان برای کودکان برای فراگیری و حفظ سلامت دهان و دندان در اوایل دوران کودکی می باشد. در صورتی که آموزش انجام نپذیرد و کودکان ان را فرا نگیرند، تا آخر عمر آنها باقی خواهد ماند. […]