آیا کامپوزیت شکاف دندان را پر می‌کند؟

اگر با دیدگاه دیگران که شکاف میان دندانتان را شیرینی چهره‌تان می‌دانند مخالفید حتماً تابه‌حال به راه‌های برطرف کردنش فکر کرده‌اید. کامپوزیت می‌تواند این مشکل را برطرف کند. بسیاری از کسانی که به دنبال بازگرداندن لبخند خود هستند، کنجکاوند بدانند که کامپوزیت چه‌کاری برای آن‌ها انجام می‌دهد. بیایید نگاهی به شیوه کارکرد آن بیندازیم تا […]