سینوس لیفت: راهی برای جایگزینی ایمپلنت دندان در مناطق فکی بالا 

سینوس لیفت

سینوس لیفت: راهی برای جایگزینی ایمپلنت دندان در مناطق فکی بالا ایمپلنت‌های دندانی یکی از مواردی هستند که در دندانپزشکی برای جایگزینی دندان‌های از دست رفته یا معیوب به کار می‌روند. با این حال، در مناطق فکی بالا، مشکلاتی مانند کمبود استفاده‌پذیری برای دندان‌های ایمپلنت معمول وجود دارد. در این موارد، سینوس لیفت می‌تواند به […]